Svanens søvnpolitik

Søvnpolitik i Svanen

To pædagoger har været på søvnkursus, hvor viden om de tendenser, der er kommet til i børnefamilierne inden for de sidste 10 år, søvnforskning og de problematikker der er brug for at videregive viden om.
Personalet har drøftet temaet på et personalemøde og et par forældrebestyrelsesmedlemmer har været aktive aktører i formidlingsdelen.

Søvnpolitik i Svanen

Vi har så meget fokus på den vågne tid, at vi helt glemmer at værdsætte søvnen.

At være sovebarn i Svanen
Vi har børn, der sover 1 gang om dagen, børn, der sover 2 gange og børn, der sover hver anden dag, børn der sover i krybber og børn der sover inde i soveposer i Bevægelsesrummet.
I Svanen vægter vi tryghed og genkendelighed i forbindelse med det at sove. Alle børn har en fast soveplads.
Når børnene er trætte glæder de sig som oftest til at blive puttet. Dialog og den gode stemning, stolthed ved selv at kunne vægtes også i denne stund.

Børn der sover i krybber bliver skiftet af en voksen og lagt én ad gangen. De deltager selv aktivt i processen ved at finde sele, sut, sovedyr og sengetøj. Barnet går selv ud til krybben og bærer selv sin pude. Barnet hjælper med at finde sin krybbe, en stige og kravler selv op. Hjemmeskoene tages af. Den voksne justerer selen, putter barnet og siger godnat. En del børn har brug for at holde i hånd eller lidt vuggen ved indkøringen, men efter en tid falder de selv til ro.

De børn, der sover inde, bliver skiftet og får tøjet af, når de har spist frokost og har tid til at lege 15-30 min. uden for mange forstyrrelser. Kl. 12 er den voksne, der skal være med i soverummet, klar til at hjælpe med at finde sutter og sovedyr og går samlet ned og finder hver sin sovepose.

Der bliver læst eller fortalt en lille historie og sunget et par sange. Den voksne bliver til alle børn sover, og de børn der ikke er faldet i søvn kl. 13 kommer med op, når den voksne går.

Mens børnene sover, er der voksne i nærheden, der kan høre, hvis nogen kalder eller græder. Herudover tages der jævnligt lytterunder for at sikre, at vi ikke har overhørt, at nogen er vågne, og at børnene ligger godt – ikke for koldt og ikke for varmt.

Svanen laver fremover sovesedler primært til internt brug for personalet og har et system, der kan tilgodese de aftaler, vi har med jer forældre.
Det er vigtigt med dialog om jeres barns søvnmønster, hvis I oplever at barnet vågner meget tidligt eller ikke kan sove om aftenen.

Middagssøvn – Som hovedregel vækker vi ikke børnene, da barnet som udgangspunkt selv regulerer sin søvn. Det kan aftales at vække et barn efter 2 timer, da barnet da vil have nået den dybe søvn og en god søvnkvalitet.

Vækning efter kun 1 time betyder, at barnet ikke har nået den dybe søvn eller vækkes midt i den. Barnet er fortumlet, kan ikke rigtig vågne, har mest lyst til at ligge og har svært ved at rumme at være sammen med andre.

Fakta er også, at børn der sover én gang ikke bør sove længere end til kl. 15 af hensyn til nattesøvnen. Andet aftales med jer forældre.

Omkring 3-årsalderen ændrer sovemønsteret sig, og der kan aftales overgang til at droppe middagsluren med pædagogerne.

Fakta om søvn:

De følgende facts om søvn, er baseret på søvnforskning, formidlet af læge Vibeke Manniche og søvnforsker Søren Berg.

 • søvn er hjernens hovedsaglige beskæftigelse de første leveår
 • et barn på 2 år har sovet 13 måneder.
 • alle børn vågner om natten. Kun en tredjedel gør opmærksom på det.

For at fungere optimalt skal et barn på

 • 6-12 måneder sove i alt 14 – 15 timer heraf 2 x om dagen
 • 1-3 år sove 12 – 13 timer + dagtid ca. 2 timer
 • 3-6 år sove 11- 12 timer + dagtid evt. 1 time
 • 7-12 år sove 9-11 timer
 • 13-18 år sove 8-9 timer

Vi sover fordi

 • Vi er trætte – og vi skal præstere
 • Kroppen skal bygges op - intellektet skal bygges op

At sove er en stjernestund.

God søvn har betydning for at:

 • vi er glade og kvikke
 • blodtrykket, pulsen, vejrtrækningen og temperaturen falder.
 • vi vokser og heler
 • hormonproduktionen stiger (vækst-, stofskifte- og kønshormoner)
 • vi er i godt humør
 • vi kan få en god indlæring
 • være i trivsel
 • have ro i sjælen

For lidt søvn giver:

 • stress
 • svækket immunforsvar
 • indlæringsproblemer
 • koncentrations besvær
 • manglende ydeevne
 • lav hormonproduktion
 • dårligt humør
 • vægtproblemer
 • hyperaktivitet
 • rastløshed

Det er alene de voksnes ansvar, at søvnmængde og søvnkvalitet bliver til gavn for barnet.


De gode sovevaner som du lærer dit barn i de tidlige leveår, får barnet meget stor glæde af senere i livet.

Forældreguiden:

Rammer for god søvn:

 • Et trygt sted
 • Genkendelige rutiner og ritualer
 • Mørkt, stille, ikke for varmt rum
 • Behagelig seng
 • Ikke stimulerende omgivelser
 • Regelmæssighed – vækkes om morgenen og fast sengetid aften.
 • I seng ved træthed
 • Dagligt sollys, motion og bevægelse

Der er ingen regler uden undtagelser, f.eks. når barnet er sygt, på rejse…

Undgå

 • for meget vågen tid i seng – især hvis barnet er sur eller ked af det
 • at straffe barnet med at skulle i seng
 • Tv og computer den sidste time før sengetid
 • stor fysisk aktivitet i op til en time før sengetid
 • store måltider lige før sengetid
 • at godnathistorie, sang eller fortælling trækker ud.

Forslag til slagplan, hvis barnet ikke falder i søvn om aftenen:

Barnet vækkes på samme tid, f.eks. kl. 6.30, hver morgen for at vende døgnrytmen. Sover barnet længe, indtil til det vågner, er det ikke træt til middagsluren, falder senere i søvn og er så ikke træt om aftenen.
Ønskes det, at barnets søvn rykkes f.eks. en time frem, startes putte-ritualerne et kvarter før I plejer. Et par aftener senere startes endnu et kvarter før, til barnet nu lægges den ønskede time før.

Aftal sovetid i Svanen med pædagogerne. F.eks. at barnet lægges før kl. 12, kan vækkes efter 2 timer og/eller senest til kl. 15, af hensyn til nattesøvnen.
Lav evt. skema over, hvor mange timer barnet sover i døgnet.
Hold pædagogerne a jour med, hvordan det går.

Andre søvnproblematikker som natteskræk, snorken eller apnø skal behandles særskilt.