Regler for samvær

Regler for samvær

 Børn og unge har krav på de bedst mulige vilkår for deres opvækst. De har krav på beskyttelse, udvikling og inddragelse, og de har krav på at blive set og hørt. Disse vilkår er ikke alene forældrenes ansvar, men skal også være tilstede i kommunens dagtilbud, skoler, mv.

Lyngby-Taarbæk Kommune stiller som krav, at den enkelte institution udarbejder skriftlige principper og retningslinjer for, hvordan man konkret vil forebygge overgreb mod børn. ”Principper og retningslinjer skal drøftes mindst én gang årligt i personalegruppen og om nødvendigt revideres. Det skal være tydeligt for medarbejdere og for forvaltningen, hvornår principper og retningslinjer senest er blevet drøftet, og hvor de kan finde dem i fysisk form. Én gang årligt samler Center for Uddannelse og Pædagogik op på dette.”

Læs vedhæftede fil om Svanens procedurer.