Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning og vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Det pædagogiske grundlag samt fokusområder og prioriterede indsatser for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Alle dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune skal arbejde ud fra det pædagogiske grundlag, som er lovbestemt og besluttet af Folketinget. Derudover skal dagtilbuddene også arbejde ud fra de fokusområder og prioriterede indsatser, som er specifikke og gældende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Herover er vist en oversigt over, hvilke strategier, politikker og arbejdsværtøjer/metoder, som er kommunens fokusområder og prioriterede indsatser.

Bilag
Den politiske vision, Børne- og ungepolitik, Naturfagssrategi,Sundhedsstrategi, Styrelsesvedtægter og Strategi for forbyggende indsats.