Alle dagtilbud i Danmark skal arbejde ud fra et fælles pædagogisk grundlag formuleret og udarbejdet af fagfolk på området. Det pædagogiske grundlag består af en række centrale elementer, som kendetegner den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i Danmark.

De centrale elementer i den blå cirkel er:

Barnesyn

Dannelse og børneperspektiv

Leg 

Børnefællesskaber

Læring

Børn i udsatte positioner

Pædagogisk læringsmiljø - herunder Børnemiljø

Samarbejde med forældre om børns læring

Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen