Bag denne fremstilling ligger et systematisk arbejde med planlægnings- og evalueringsguides.
Pædagogerne i de 3 aldersopdelte teams er tovholdere på læreplanstemaer i deres egen børnegruppe:

                    Alsidige personlige udvikling og Social udvikling.

I tilrettelæggelsen af læringsmiljøer skal der tages hensyn til børns forskellige forudsætninger. Læringen i dagtilbuddet skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang internt i huset, når barnet på sin rejse i og med Svanen skifter team og mellem daginstitution, skole- og fritidsliv.

Arbejdet i børnegrupperne planlægges i Svanen fra maj til maj. 

I filerne herunder finder du planlægnings og evalueringsguides fra 2019 - 2020 for
                                           Vandhul - Krat - Hule