Vi evaluere via vores Planlægnings- og evalueringsguide, men også ved EPP

Herunder et eksempel på det skema vi bruger i Svanen til at beskrive og justere vores pædagogisk-didaktiske overvejelser bag nogle af vores rutiner, omkring leg og det fysiske læringsmiljø