Lærerige historier

I det vedhæftede bilag kan du se Svanens pjece Lærerige historier.

Med baggrund i de seneste års småbørnsforskning er vi i Svanen optaget af samspillet mellem de tre begreber

                                anerkendelse - inklusion - læring.

Vi vil arbejde med disse begreber for fremadrettet at søge nye forståelser samtidig med at vi implementerer en fælles forståelse og et fælles sprog i Svanen – netværket – Lyngby–Taarbæk kommune.

De 3 begreber er ikke nye, men en ny forståelse gør, at vi kan videreudvikle den praksis vi har i dag til gavn for alle børn.

På personalets pædagogiske temadag i september 2013 arbejdede vi, på baggrund af teorioplæg med anerkendelse, inklusion og læring gennem praksisfortællinger.