Pædagogiske læreplaner - Alsidig personlig udvikling og sociale kompetencer i de 3 teams

 

Bag denne fremstilling ligger et systematisk arbejde med planlægnings- og evalueringsguides.
Pædagogerne i de 3 aldersopdelte teams er tovholdere på læreplanstemaer i deres egen børnegruppe:

Den alsidige personlige udvikling og Sociale kompetencer.

Formålet med 6 pædagogiske læreplanstemaer er, at det pædagogiske personale skal sikre, at der i dagtilbuddet bliver sat fokus på alle barnets potentialer og kompetencer for at ruste den enkelte til at begå sig i livet. I tilrettelæggelsen af læringsmiljøer skal der tages hensyn til børns forskellige forudsætninger. Læringen i dagtilbuddet skal bidrage til at sikre en harmonisk overgang internt i huset, når barnet på sin rejse i og med Svanen skifter team og mellem daginstitution, skole- og fritidsliv.

Arbejdet i børnegrupperne planlægges i Svanen fra maj til maj. 

I filerne herunder finder du planlægnings og evalueringsguides fra
                                   Vandhul - Krat - Hule