Inklusion for ALLE børn

Vedhæftet, som bilag herunder, kan du læse Bent Madsens slides fra forældremødet d. 9. oktober 2013 om Inklusion for ALLE børn i Svanen.

På bagsiden af Svanens pjece 'Lærerige historier om Anderkendelse inklusion og læring' og herunder, kan du læse om konklusionerne fra samme forældremøde:

Her følger opsamlingen på, hvor Svaneforældre kan gøre en forskel:

 • At alle hilser på hinanden når man mødes.
 • Bringe hjemmet ind i institutionen – eks.: at have fotobøger med familien med i Vandhullet.
 • Bringe institutionen med ind i hjemmet – tale om Svanen hjemme. Barnets venner, leg og aktiviteter.
 • Vær nysgerrig på børnerelationer – udvid kendskabet til andre børn end de nærmeste venner.
 • Lave legeaftaler – også med andre end de vante.
 • Legegrupper – pædagogen kan bidrage til at give forslag til legekammerater.
 • Kan mit barn ha’ brug for at udvikle legekompetencer? Hvad ser pædagogerne?
 • Ved at netværke på sine børns vegne – børnene ser og lærer, hvad forældrene gør.
 • Som forældre aftale månedlige legeaftaler for en børnegruppe – Hvem vil mødes på en legeplads el. lign. og spise medbragt madpakke sammen? Kan BørneLynet anvendes?
 • Som forældre gi’ plads og se de andre børn. Hvad er mit barn en del af?·       Udvide dialogen hjem/Svanen – kunne se børnene gennem pædagogernes øjne.
 • Forældremøder – forældre får viden og kan støtte op.
 • Støtte op om Bag for en sag – som fandt sted dagen efter forældremødet.
 • Arbejdssøndagen – at være med i et uforpligtende arbejdsfællesskab og lære andre forældre at kende.
 • At få en temperaturmåling på børnegrupperne via dagbogsskrivning – Hvad rør sig lige nu.
 • Opmærksomhed på, at når man søger inklusion, kan vi bidrage til eksklusion.
 • Overgangsfaser – Det er svært at følge med for alle lige nu, i overgangen til BørneLynet – være ekstra opmærksom på om man overser noget information.
Bilag
Slides fra cand. pæd. pæd. konsulent og forfatter Bent Madsens foredrag i Svanen 9. oktober 2013