Studerende

Praktik som fag er et vigtigt element i den studerendes uddannelse.

Den studerende skal relatere sig til forskellige former for pædagogisk arbejde og tilegner sig forudsætninger for kvalificerede løsninger af pædagogiske opgaver.

Den studerende arbejder ud fra  målsætninger for praktikken, der differencieres ud fra tidligere erfaring og i hvilket semester i den 3½årige uddannnelse finder sted.

 

På bilaget herunder beskriver 1., 2. og 3. praktik.

Beskrivelse af 3. praktik er under udarbejdelse.

Bilag
Praktikstedsbeskrivelse